Başvuru formunun kaydıyla birlikte paylaşılan kişisel bilgilerin tamamının yurtiçinde veya yurtdışında bulundurulan sunucularda, Ergene Consulting veritabanında saklanmasında ve işe alım süreçlerinde kullanılmasına izin veriyorum. Bu kişisel bilgiler işbu sözleşmede bahsi geçen amaçlar dışında kullanılamaz ve kişisel veri sahibinin izni olmadan Ergene Consulting çalışanları ve/veya danışmanları dışında hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşılamaz. Başvuru formu aracılığıyla paylaşılan bilgilerin doğruluğundan, paylaşımı yapan kişi sorumludur, bu bilgilerdeki hata veya hatalar sonucu doğacak sonuçlardan Ergene Consulting sorumlu değildir.